Fundacja Ambasada Edukacji i Kultury

Embassy of Education and Culture Foundation

O nas

Ambasada Edukacji i Kultury istnieje od września 2014 r. Obszarem działań Fundacji jest m.in. pomoc osobom wykluczonym społecznie i zagrożonym wykluczeniem, walka z bezrobociem i biedą oraz działania ukierunkowane na wspieranie społeczeństwa obywatelskiego i przemian społecznych w krajach zza wschodniej granicy (Ukraina). Fundacja podejmuje działania mające na celu budowanie świadomości ekonomicznej i przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu i cyfrowemu, zwłaszcza wśród młodzieży, osób starszych (w wieku 60+) oraz osób objętych pomocą systemu opieki społecznej.

Fundacja wspiera organizację atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Gminy Sitkówka - Nowiny. Wykorzystując umiejętność współpracy w JST (zwłaszcza z GOPS w Sitkówce - Nowinach) członkowie Fundacji prowadzą zajęcia pozalekcyjne i ogólnoozwojowe dla dzieci i młodzieży z okolicznych szkół, włączają się w organizację wydarzeń kulturalnych o zasięgu lokalnym, pomagają w zdobyciu dofinansowania dla lokalnych zespołów ludowych (Kowalanki).