Fundacja Ambasada Edukacji i Kultury

Embassy of Education and Culture Foundation

Projekty

Obecnie realizujemy projekt "Oszczędzam, pożyczam, oddaję, płacę - konsekwencje prostych działań dla funkcjonowania rodziny i najbliższych".

Jego celami są zapobieganie wykluczeniu finansowemu, nauka gospodarowania budżetem domowym oraz rozbudzanie postaw przedsiębiorczych.

Grupą docelową jest młodzież z terenu gminy Sitkówka-Nowiny. Nasi podopieczni wezmą udział w warsztatach edukacji finansowej oraz w ciekawych zajęciach kulturalnych- wycieczkach do filharmonii i teatrów, do Centrum Nauki Kopernik oraz Muzeum Mennicy Polskiej.